Michalpredajca / eshopmichal@banex.sk
0905 728 467
038 760 7600
Erikpredajca / fakturáciaerik@banex.sk
0903 851 278
038 760 7600
Milanpredajca / reklamáciemilan@banex.sk
0908 745 066
038 760 7600

Prevádzka:

BANEX AUTODIELY s.r.o.
Trenčianska cesta 887/52
957 01 Bánovce nad Bebravou

Sídlo:

BANEX AUTODIELY s.r.o.
Trenčianska cesta 887/52
957 01 Bánovce nad Bebravou

Firemné údaje:

IČO: 51 469 863
DIČ: 2120722384
IČ DPH: SK2120722384

Bankové spojenie:

Banka: ČSOB, a.s.
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2566 8996
SWIFT: CEKOSKBX

Obchodný register:

OR Okresného súdu Trenčín,
v oddieli: Sro,
vložka číslo: 36191/R

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109, fax č.: 032/6400 108